“Không phải là bức ảnh theo khuôn mẫu, theo thị trường với chúng tôi những bức ảnh chỉ thực sự ý nghĩa khi mang trong nó một câu chuyện.

Những gì ghi lại trên tấm film đã được nắm bắt mãi mãi … nó ghi nhớ những điều bé nhỏ, rất lâu sau kể cả sau này khi bạn đã quên đi mọi thứ. Chính vì thế chúng tôi luôn muốn kể lại những câu chuyện của riêng bạn, mang đúng tâm hồn bạn một cách đẹp và sâu sắc nhất mang lại cảm xúc thực sự.