Bảo & Ánh Hà Nội

“Hôm nay tôi chạy chốn đến một nơi gọi là Hà Nội, vào đúng cái thời tiết mà phải chờ cả 4 mùa chỉ để được sống trong vài tuần thơ thẩn, cái hơi mùa đầy xao xuyến với mọi cảm xúc, rồi lúc nào cũng chỉ muốn bước chân xuống phố tận hưởng cảm giác gió lùa vào chân tóc, một thứ rất rõ rệt trong tâm trí người Hà Nội, được trộn lẫn bởi ba phần: hạnh phúc, tự do và yêu thành phố.

Năm đó Hà nội và tôi có em cùng đi qua mùa xao xuyến và sau đó nữa hà nội dù có mới hơn, thay đổi nhưng vẫn luôn có những thứ mang thoang thoảng mùi hương tình ái xưa cũ.”