Category Archives: Chưa được phân loại

Elopement Dũng & Hạnh

 “Đôi khi ở mãi trong bình yên buồn chán làm chúng ta cuồng chân mà phát già. Thử mình bước ra ngoài lại thấy trẻ lại từ tận trong tâm khảm. Thiên nhiên vẫn tuyệt đẹp và bạn chụp chẳng thể album nào giống album nào cả vì nó luôn thay đổi. Ở một […]

Elopement Tiến & Thu

 “Tình yêu 5 năm của đôi bạn thật sự là một cái gì đó khó có thể nói hết, với tôi được ghi lại các khoảnh khắc của đôi bạn thì thật sự cảm xúc… 5 năm cho 1 tình yêu và cô dâu nói: “Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc […]